Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

DMZ Korea

Na stanici Imdžingang (Imjingang Station) byla zahájena fotografická výstava pod názvem DMZ Korea. Výstavu pořádají Turistická kancelář provincie Kjonggi a korejské dráhy KORAIL u příležitosti prodloužení linky Kjongui-Čungang (Gyeongui-Joungang Line) ze stanice Munsan do stanice Imdžingang. Pro návštěvníky oblíbeného výletního místa u demilitarizované zóny, jež se nachází v těsné blízkosti této stanice, tak bude zajištěna lepší dostupnost veřejnou dopravou. Venkovní instalace přímo na nástupišti stanice představuje celkem 20 fotografií, které v Koreji pořídili členové Dozorčí komise neutrálních států v 50. letech. Cílem tohoto výstavního projektu je přiblížit cestujícím podobu korejského poloostrova po uzavření příměří v roce 1953 a připomenout tím tragédii Korejské války, jež se na poloostrově rozhořela právě před 70 lety. Výstava zahrnuje také snímky československých členů dozorčí komise a potrvá až do 25. dubna letošního roku.

Po uzavření příměří na Korejském poloostrově byla 1.8.1953 ustavena Dozorčí komise neutrálních států, jejímž úkolem bylo zajištění společného dohledu na dodržování příměří a kontrola vztahů mezi Severní a Jižní Koreou do té doby, než obě strany podepíší mírovou smlouvu. Dozorčí komise také prováděla pravidelné inspekce po celé zemi a případně vedla vyšetřování na místech, kde bylo hlášeno porušování příměří. Členy komise byly zvoleny státy, které nebyly přímo zapojeny do vojenských operací během Korejské války. Skládala se celkem ze 4 členů. Za Jižní Koreu a Velitelství OSN bylo delegováno Švédsko a Švýcarsko a ze strany Severní Koreje a Číny Polsko a Československo.  

Československo působilo jako člen dozorčí komise až do svého rozdělení 31.12.1992. Oba nástupnické státy se vzájemně dohodly, že plnění tohoto úkolu nadále převezme Česká republika. Nicméně Severní Korea situace využila a již v lednu 1993 vystoupila s požadavkem, aby čeští delegáti co nejrychleji opustili svoji misi v Pchanmundžomu, k čemuž také došlo ještě v dubnu téhož roku.    

Mezi československými členy dozorčí komise působila řada zručných amatérských fotografů, kteří měli k dispozici kvalitní přístroje německé výroby a filmy Kodak zakoupené v jižní části země, kde si je také nechávali profesionálně vyvolávat. Díky tomu se nám dochovala unikátní sbírka kvalitních snímků jedinečná co do svého rozsahu tak i obsahu.

Fotografie dokumentují nejenom denní život členů dozorčí komise ale také běžný život místních obyvatel na obou stranách demarkační linie. Najdeme mezi nimi snímky zachycující tradiční obřady, děti při hře, zemědělce při práci na poli či ženy prodávající zboží na trhu. Největší počet fotografií a zároveň nejzajímavější záběry pocházejí z období prvních tří let po uzavření příměří, kdy v Koreji pobýval nejpočetnější československý kontingent a kdy měli jeho členové příležitost cestovat po celé zemi v rámci pravidelných inspekčních cest. Kromě Pchanmundžomu a okolí tak českoslovenští fotografové pořídili velmi cenné dobové záběry celé řady dalších míst v severní i jižní části poloostrova. Snímky například dokumentují tehdejší podobu Inčchonu, Pusanu, Tegu, Kangnungu, Gunsanu, Kesongu, Manpcho, Sinandžu, Hungnamu, Sinuidžu, Čchongdžinu a dokonce i Pchjongjangu.

Pravidelné inspekce členů dozorčí komise byly v roce 1956 zastaveny a následkem toho byl i radikálně snížen počet vysílaných členů československé mise. Kvůli přísným cestovním omezením a minimálnímu počtu potencionálních fotografů nejsou snímky pořízené po roce 1956 ani tak početné ani tak obsahově zajímavé jako snímky z předchozích tří let.