Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Oznamujeme zřízení Českého centra Soul

České centrum Soul bylo zřízeno dne 1. února 2013 jako 22. centrum v organizaci Českých center. Jeho zřízení bylo notifikováno dne 6. března Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Korejské republiky.

Jedná se o pátou evropskou kulturní instituci působící v hlavním městě Korejské republiky (kromě ČR jsou zde zastoupeny kulturní instituty Německa, Francie, Velké Británie a Itálie). V současné době probíhá rekonstrukce prostor v budově Castle Praha, kde v minulosti sídlilo též České infocentrum, zřízené Velvyslanectvím ČR v Korejské republice. Datum oficiálního otevření a program bude dále upřesněn.