Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech - kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

České centrum Soul bylo zřízeno ke dni 1. 2. 2013 a oficiálně zahájilo provoz o tři měsíce později jako dvaadvacátá pobočka Českých center v zahraničí. Kromě New Yorku, Tel Avivu, Jeruzaléma a Tokia představuje páté centrum mimo Evropu a po Francii, Itálii, Německu a Velké Británii pátý evropský kulturní institut působící v Korejské republice. České centrum Soul se původně nacházelo v budově Castle Praha, která byla postavena po vzoru Staroměstské radnice ve vyhlášené univerzitní čtvrti Hongdä. V současné době sídlí v budově bývalého zastupitelského úřadu v historickém centru hlavního města nedaleko královského paláce Kjongbok. V úzké spolupráci s významnými korejskými partnery pravidelně organizuje nejrůznější kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, filmové projekce, divadelní a taneční představení, přednášky či workshopy a zároveň podporuje vydávání české literatury v Koreji. Také napomáhá při navazování kontaktů mezi Českou a Korejskou republikou ve všech oblastech kulturního a společenského života a obecně usiluje o celkový rozvoj vzájemné výměny mezi oběma zeměmi.  

 


Naši partneři

 

Mediální partner Českých center: