Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují ČR ve všech oblastech umění, kultury, vědy, školství, obchodu a cestovního ruchu. Současně podporují vnímání ČR ve světě jako moderní a kreativní země s bohatou kulturní tradicí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Tvoří ji 22 poboček na třech kontinentech, Český dům Moskva a Ústředí českých center v Praze. Česká centra jsou také členem Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC.

České centrum Soul bylo zřízeno ke dni 1. 2. 2013 a oficiálně zahájilo provoz o tři měsíce později jako dvaadvacátá pobočka Českých center v zahraničí. Kromě New Yorku, Tel Avivu a Tokia představuje  čtvrté centrum mimo Evropu a po Francii, Itálii, Německu a Velké Británii pátý evropský kulturní institut působící v Korejské republice. České centrum Soul se původně nacházelo v budově Castle Praha, která byla postavena po vzoru Staroměstské radnice ve vyhlášené univerzitní čtvrti Hongdä. V současné době sídlí v budově bývalého zastupitelského úřadu v historickém centru hlavního města nedaleko královského paláce Kjongbok. V úzké spolupráci s významnými korejskými partnery pravidelně organizuje nejrůznější kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, filmové projekce, divadelní a taneční představení, přednášky či workshopy a zároveň podporuje vydávání české literatury v Koreji. Také napomáhá při navazování kontaktů mezi Českou a Korejskou republikou ve všech oblastech kulturního a společenského života a obecně usiluje o celkový rozvoj vzájemné výměny mezi oběma zeměmi.  

 


Naši partneři

 

Mediální partner Českých center: