Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.11.2018 0:00 - 23.11.2018 0:00

Česká bižuterie - minulost a současnost

V návaznosti na uvedení výstavy současné české bižuterie Handmade Dreams v 1. polovině letošního roku v Koreji uspořádalo České centrum Soul ve spolupráci s Centrem pro podporu výroby šperku v Soulu, Fashion Jewelry Town v Tägu a Muzeem šperku v Iksanu sérii přednášek hlavního kurátora Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Pera Nového. Přednášky určené především vysokoškolským studentům a pedagogům příslušných oborů, návrhářům i výrobcům šperků pod názvem „Česká bižuterie – minulost a současnost“ představily fenomén jablonecké bižuterie včetně historického vývoje výroby skleněných šperků na území Čech od 3. stol. př.n.l. až po současnou produkci předních českých firem a ateliérů. V Soulu a Tägu se Petr Nový navíc zúčastnil setkání s místními umělci, odborníky a zástupci korejských firem.

Jablonecká bižuterie se zrodila na konci 17. století a v průběhu 19. století se proslavila po celém světě. Jablonec nad Nisou patřil mezi světová centra obchodu s touto komoditou a produkty místních firem se vyvážely do celého světa. Jizerské hory, v jejichž středu město leží, jsou dodnes respektovaným střediskem výroby bižuterie. V této oblasti stále působí více než 100 větších i menších výrobců včetně skupiny Preciosa, která je mimo jiné největším výrobcem skleněných perliček na světě.

Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Petr Nový připravil více než 50 výstav k tématu historického a současného skla a bižuterie doma i v zahraničí včetně stálých expozic Muzea skla a bižuterie, Sklářské osady Kristiánov a Hutě František na Sázavě či úspěšných putovních projektů určených pro zahraniční prezentaci jako výstavy Brilliant by Design, Handmade Dreams nebo Hot and Cold. Ve spolupráci s Galerií Kuzebauch v Praze uspořádal výstavy v rámci veletrhů Ambienete ve Frankfurtu nad Mohanem či Révélations v Paříži. Jako kurátor výstav a autor publikací také dlouhodobě spolupracuje s řadou předních sklářských a bižuterních firem (Preciosa Ornela, Preciosa Lighting, Moser, Lasvit, Riedel). V rámci Muzea skla a bižuterie se významně podílí na podobě a organizaci Mezinárodního trienále skla a bižuterie, které představuje největší projekt svého druhu v Evropě. Kromě práce v muzeu se Petr Nový také věnuje přednáškové činnosti. V letech 2008 - 2012 externě přednášel na oboru dějin skla a bižuterie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Kromě České a Slovenské republiky přednášel o českém skle a bižuterii třeba v Německu, Maďarsku, Bulharsku, Kanadě, USA či Japonsku. Navíc je stálým členem odborných komisí soutěží Junior Glass Ways, Master of Crystal, Cena Ludwiga Mosera a Mezinárodního brusičského sympozia ve Světlé nad Sázavou. Jako porotce byl také přizván do soutěží Cena Stanislava Libenského či Glas und Garten v Německu. Mezi lety 2009 - 2011 byl zvolen místopředsedou České sklářské společnosti. Od roku 2011 zastává pozici vedoucího vydavatelství a šéfredaktora recenzovaného odborného časopisu Sklář a keramik a současně je členem redakční rady Sborníku Severočeského muzea – Historia. Petr Nový se též aktivně věnuje vydavatelské činnosti. Publikoval na 70 knih či katalogů a na 80 odborných studií. V roce 2015 mu byla udělena Cena České sklářské společnosti.

 

Místo konání:
Datum:

Od: 21.11.2018 0:00
Do: 23.11.2018 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala