Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.10.2018 0:00 - 0:00

Československá státnost 1918 &1968

Na státní recepci v Soulu uspořádané velvyslanectvími České republiky a Slovenské republiky u příležitosti 100. výročí založení Československa byla uvedena výstava Československá státnost 1918 & 1968. Kromě výstavy mělo přes 300 hostů možnost ochutnat plzeňské pivo a další produkty českého i slovenského potravinářského průmyslu. Český velvyslanec Tomáš Husák ve svém projevu krátce shrnul klíčové okamžiky československých dějin a slovenský velvyslanec Milan Lajčiak v následujícím projevu osvětlil okolnosti rozdělení Československa a vzniku České republiky a Slovenské republiky.

První část výstavy zaměřená na vznik Československa a nejvýznamnější politické osobnosti, jež se o založení společného státu Čechů a Slováků zasloužili, navíc nabídla stručný a přístupný tematický přehled společnosti, kultury, obchodu a průmyslu v období 1. republiky.

Druhá část výstavy seznámila návštěvníky s událostmi Pražského jara a následnou invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Výstava nabídla celkový pohled na situaci zasazením do mezinárodního a historického kontextu. Kromě vývoje, který těmto událostem předcházel či po nich následoval, se také věnuje československé společnosti, kultuře a umění 60. let.

 

Místo konání:

Four Seasons Hotel, Soul

Datum:

30.10.2018 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala