Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.12.2018 0:00 - 30.12.2018 0:00

Československá státnost 1918 & 1968

Na samém sklonku roku uspořádalo Velvyslanectví České republiky a České centrum Soul v řadě již třetí výstavu Československá státnost 1918 & 1968. Výstavu konanou u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy mohli návštěvníci zhlédnout v budově Magistrátu hl. m. Soulu.

První část výstavy zaměřená na vznik Československa a nejvýznamnější politické osobnosti, jež se o založení společného státu Čechů a Slováků zasloužili, nabízí stručný a přístupný tematický přehled společnosti, kultury, obchodu a průmyslu v období 1. republiky.

Druhá část výstavy seznamuje návštěvníky s událostmi Pražského jara a následnou invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Výstava nabízí celkový pohled na situaci zasazením do mezinárodního a historického kontextu. Kromě vývoje, který těmto událostem předcházel či po nich následoval, se také věnuje československé společnosti, kultuře a umění 60. let.

 

Místo konání:

Magistrát hl. m. Soulu

Datum:

Od: 28.12.2018 0:00
Do: 30.12.2018 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala