Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.3.2019 0:00 - 31.5.2019 0:00

Digitální výstava 1918 & 1968

Digitální výstava 1918 & 1968, která se v Koreji poprvé představila v prostorách Českého centra Soul na konci minulého roku, pokračuje na Katedře bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků v Jonginu. Výstava představuje rozšířenou verzi panelové výstavy Československá státnost 1918 & 1968. Během letního semestru budou mít tak korejští studenti bohemistiky jedinečnou příležitost se prostřednictvím rozsáhlých textů, řady fotografií a také krátkých dobových záznamů podrobněji seznámit s historií vzniku Československa a obdobím 60. let. Projekt připravila Česká centra a Ministerstvo zahraničních věcí ČR u příležitosti 100. výročí založení Československa a 50. výročí událostí Pražského jara a následné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

První část výstavy 1918 zaměřená na vznik Československa a nejvýznamnější politické osobnosti, jež se o založení společného státu Čechů a Slováků zasloužili, navíc nabízí stručný a přístupný tematický přehled společnosti, kultury, obchodu, průmyslu a zahraničních vztahů v období 1. republiky.

Druhá část výstavy 1968 návštěvníkům přibližuje události Pražského jara a následnou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Snaží se o vytvoření celkového pohledu na situaci tehdejšího Československa zasazením do mezinárodního a historického kontextu. Kromě vývoje, který těmto událostem předcházel či po nich následoval, se také věnuje československé společnosti, kultuře a umění 60. let.

 

Místo konání:
Korejská univerzita cizích jazyků v Jonginu
Datum:

Od: 20.3.2019 0:00
Do: 31.5.2019 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala