Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.2.2015 0:00 - 31.5.2015 0:00

Figurama

Výstava figurální kresby představí kolekci nejlepších prací ze současné tvorby studentů uměleckých vysokých škol za rok 2014.

Projekt FIGURAMA vznikl v roce 2001 z iniciativy akad. mal. Karla Pokorného (Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně) a prof. Borise Jirků (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), kteří uspořádali společnou výstavu figurálních prací svých studentů. Z původně jednorázové akce vznikl každoroční projekt mezinárodního charakteru, do kterého se postupně zapojily výtvarné školy v Rakousku, Polsku, Německu, Španělsku, USA a dalších zemí. Od roku 2002 je ke každému ročníku FIGURAMy vydáván rozsáhlý katalog, který zároveň slouží jako výukový materiál.

Cílem tohoto projektu zaměřeného na figurální tvorbu (kresba, malba, socha) je mapování a porovnávání přístupu ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. Kromě toho vede FIGURAMA studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí většiny uměleckých oborů a to i v dnešní době převahy nových médií. Mladé umělce učí novému způsobu vnímání lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu, kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení a kreativitu.

Za dobu fungování projektu se uskutečnilo více než 50 výstav doma i v zahraničí.

Místo konání:

17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 03176 Republic of Korea
03176 Soul
Korejská republika

Datum:

Od: 26.2.2015 0:00
Do: 31.5.2015 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala