Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2014 - 17.8.2014

Jože Plečnik a Pražský hrad

Výstava „Prague Castle: Architecture & Interior Design” představuje prostřednictvím zhruba 50 fotografií kunsthistorika Damjana Prelovšeka renovační práce na Pražském hradě z 20. let minulého století realizované slovinským architektem Jože Plečnikem, kterého prezident Tomáš G. Masaryk jmenoval architektem Pražského hradu a který tak výrazně přispěl k jeho dnešní podobě. Výstava byla zahájena 15. června a potrvá do 17. srpna letošního roku.

Jože Plečnik (1872 - 1957) byl nejvýznamnějším slovinským architektem a jedním ze zakládajících členů Fakulty architektury na Lublaňské univerzitě. Studoval u uznávaného architekta Otto Wagnera a v jeho kanceláři pracoval až do roku 1900. Jože Plečnik se výrazně zasloužil o dnešní podobu hlavního slovinského města Lublaně a kromě své vlasti působil také v Rakousku, dnešním Srbsku a tehdejším Československu. V roce 1911 se přestěhoval do Prahy, kde vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Poté, co jej prezident Masaryk jmenoval hradním architektem, realizoval na hradě řadu projektů včetně renovace zahrad a nádvoří, návrhů a instalace pomníků a soch a v neposlední řadě také renovace hradního interiéru. Při svých pracích čerpal z české historie a legend a snažil se vyhnout jakýmkoliv cizím elementům. Současně dohlížel též na rekonstrukci prezidentského letního sídla v Lánech. Později se na pozvání dalšího významného slovinského architekta Ivana Hurnika vrátil do Lublaně a vyučoval zde na Fakultě architektury na Lublaňské univerzitě.

Renovační práce Jože Plečnika na Pražském hradě nám přibližují fotografie slovinského odborníka Damjana Prelovšeka (*1945, Lublaň), který vystudoval historii a dějiny umění na Lublaňské univerzitě. V roce 1969 strávil rok ve Vídni jako Herderův stipendista a působil především v semináři profesorky Renaty Wagner Riegerové. V roce 1977 získal doktorský titul. Ve své dizertační práci se věnoval práci Jože Plečnika ve Vídni. Již od roku 1971 pracoval v Institutu dějin umění na slovinské Akademii věd a jeho ředitelem se stal v roce 1995. V letech 1990 a 1991 působil jako hostující profesor na Univerzitě v Salzburku. Následujícího roku přednášel také na Středoevropské univerzitě v Praze a na College for New Europe v Krakově. Od roku 1992 se Damjan Prelovšek stal regulérním členem Evropské akademie věd a umění sídlící v Rakousku. V roce 1998 byl na 4 roky jmenován velvyslanec Slovinské republiky v Praze. Od roku 2006 působí jako vrchní ředitel Odboru kulturního dědictví na Ministerstvu kultury Slovinské republiky. V roce 2008 mu Vysoká škola uměleckoprůmyslová udělila čestný doktorát. Ve své práci se věnuje dějinám architektury od dob baroka až do doby moderní se zaměřením na život a práci slovinského architekta Jože Plečnika, o němž publikoval řadu knih nejenom ve Slovinsku ale také v zahraničí.

Místo konání:

17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 03176 Republic of Korea
03176 Soul
Korejská republika

Datum:

Od: 15.5.2014
Do: 17.8.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala