Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.5.2013

Seminář české cestovní kanceláře Dreamboat

Dne 29.5. od 15:00 hodin odpoledne proběhne v Českém centru Soul seminář české cestovní kanceláře Dreamboat. Její zástupce se bude během 90 minut trvajícího semináře věnovat třem hlavním tématům: obecnému představení České republiky a jejího hlavního města Prahy jako cílové destinace, dále zahraničními turisty ještě nepříliš objevenému jihomoravskému regionu a také luxusním plavbám po Dunaji v zemích střední Evropy.

V úvodu semináře se bude zástupce cestovní kanceláře zabývat kulturním dědictvím UNESCO v České republice včetně hlavního města Prahy s dominantou Pražského hradu, jenž představuje symbol české státnosti a je zapsán v Guinessově knize rekordů jako největší souvislý hradní komplex na světě. V další části s názvem „Morava – neobjevený region ČR“ bude následovat prezentace jihomoravského regionu jako rozmanité vinařské oblasti s nesčetnými možnostmi a stále živou lidovou kulturou. V prezentaci nebudou opomenuta ani jihomoravská města jako Brno, Kroměříž či Uherské Hradiště. Závěrečná část semináře je věnována plavbám po Dunaji na luxusních lodích Prinzessin Katharina a Prinzessin Isabela, které nabízejí komfort, skvělé jídlo a profesionální obsluhu. Během těchto plaveb oblíbených především u turistů z Asie se nabízí možnost navštívit čtyři země během jednoho týdne či dokonce osm zemí za dva týdny a zároveň se přitom nestěhovat z jednoho hotelu na jiný. Po semináři bude následovat diskuze o možnostech spolupráce s korejskými partnery.

Cestovní kancelář Dreamboat byla založena v roce 2011 skupinou kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti cestovního ruchu a asijského trhu. Cestovní kancelář se specializuje na turisty a obchodníky z Asie mířící do střední Evropy.

Další informace:
www.dreamboat.eu

David Grác
General Manager
mobile: +420 777 700 949
e-mail: david@dreamboat.eu
Místo konání:

17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 03176 Republic of Korea
03176 Soul
Korejská republika

Datum:

29.5.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala