Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.9.2020 0:00 - 27.9.2020 0:00

ACEP2020

V nejprestižnější korejské galerii Hangaram Art Museum v Soulu se koná kolektivní výstava umělců s vývojovými vadami pod názvem ACEP2020 (Arts and Cultural Exchange Project: Special Exhibition for Korea-EU artists with developmental disabilities in Korea). V termínu 22. – 27. září představí své práce více než 70 výtvarníků z Koreje a zemí Evropské unie. Kromě zástupců Německa, Velké Británie, Rakouska, Litvy a Chorvatska budou na výstavě také uvedena díla 4 českých umělců – Dagmar Filípkové, Marie Kůsové, Karla Pajmy a Vojtěcha Šůry. Cílem projektu je poskytnout hendikepovaným umělcům prostor pro prezentaci vlastních děl a zvýšit tak jejich sebevědomí jako profesionálních umělců. Poslání projektu také vyjadřují tři sekce, do kterých je výstava pod tituly Štěstí, Láska a Naděje rozdělena. Výstava bude ke zhlédnutí dvakrát denně v online podobě na Instagramu. Vždy v 11 hodin dopoledne proběhne živá prohlídka a v 17 hodin bude promítnut záznam. Výstavu pořádají korejské organizace HumanAid a Social Walk a magazín HumanAid Post ve spolupráci s Delegací EU v Soulu, místními zastupitelskými úřady zúčastněných zemí a také Českým centrem Soul.

Dagmar Filípková (1960) je příkladem renesančního člověka. S úžasnou energií neopakovatelně maluje, hraje divadlo a píše také deníky, které byly zinscenovány do divadelní hry Dášo, vstávej!, ve které hraje hlavní roli. Dagmar Filípková se neustále vzdělává: ráda čte knihy a chodí do večerní školy. Vedle toho ještě stíhá malý úvazek jako uklízečka a práci v textilní dílně. Tvořit dochází pravidelně do Ateliéru radostné tvorby v Praze. Náměty pro své akrylové malby a kresby mastným pastelem čerpá z pohlednic, kalendářů, atlasů nebo učebnic. Výchozí motivy ale přetváří do individuálních obrazových vizí, pro které je charakteristická intenzivní, bohatá barevnost a jemné nuance překrývajících se odstínů. Své kresby často opatřuje výrazným podpisem a popisem zobrazovaného námětu. 

    

Foto: Martin Vlček

Marie („Majda“) Kůsová  (1950) svůj mladistvý elán a radostný pohled na život s enthusiasmem rozdává nejen svým kolegům z Ateliéru radostné tvorby. Pro její tvorbu jsou typické pastózně nanášené barevné plochy, do kterých následně kreslí pastelem. Její stylizované, lineární figury působí jako z dětského světa, pohybují se však ve světě dospělém, a především v jejím vlastním světě. Ve svých obrazech zachycuje bezelstné erotické motivy či příběhy o smyšlených nemocech a úrazech lektora ateliéru Otty Kouwena, který je její největší „múzou“ a jako ústřední postava figuruje na většině jejích děl.

    

Foto: Martin Vlček

Karel Pajma (1979) je klientem Ateliéru radostné tvorby v Praze. Na svých geometrických výkresech provedených gelovou fixou za pomoci pravítek a úhelníků pracuje s obrovským soustředěním.  Jeho díla připomínají fantastickou architekturu vzdušných katedrál. O své zálibě v geometrii sám říká, že ji snad podědil po dědečkovi, který byl matematik. Stejné principy jako v kresbách uplatňuje i v trojrozměrné tvorbě: staví malé modely z papíru a nití. Svou prostorovou představivost využívá i při tvorbě masek. Karel také píše básně, které občas přednáší.

    

Foto: Martin Vlček 

Vojtěch Šůra (1983 ) se narodil s kombinovaným postižením (Sturge - Weberův syndrom). V obličeji má rozsáhlé červené zbarvení, vidí pouze jedním okem a některé oblasti mozkové kůry má nefunkční. Výsledkem je chování s částečně autistickými rysy. Byl prohlášen za nevzdělavatelného a tím pádem byl osvobozen od školní docházky, přesto se díky domácí péči naučil číst a počítat. Jeho matematické schopnosti jsou ohromující. Rozkládá mnohociferná čísla na prvočísla, je schopen spočítat mocniny a odmocniny vyšších řádů. Číselné řady jsou také součástí jeho velkoformátových kreseb, které vytváří ve chráněné dílně DH Harcov v Liberci. Posledních deset let spolupracuje s asistentem, malířem Tomášem Paškem, který ho podporuje, ořezává mu pastelky a vymývá štětce, do procesu tvorby ale vstupuje minimálně. Jeho hlavním úkolem je Vojtu včas zastavit, aby nezaplnil úplně celou plochu obrazu.

    

Foto: Ondřej Polák

Oficiální web výstavy: https://acep2020.modoo.at/ (pouze v korejštině)

 

Místo konání:

Hangaram Art Museum

Datum:

Od: 22.9.2020 0:00
Do: 27.9.2020 0:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala