Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.12.2018 0:00 - 0:00

Vánoční Česká kavárna

České centrum Soul a korejští studenti z Katedry bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků v Jonginu zakončili letošní školní rok na poslední České kavárně tematicky věnované nadcházejícím vánočním svátkům. Česká kavárna, kterou od roku 2013 spolupořádá Katedra bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků a České centrum Soul, je mimo-přednáškový školní projekt, jehož cílem je korejským studentům bohemistiky přiblížit českou kulturu interaktivní formou. Koná se 4-krát do roka a poslední akce v roce je tradičně věnována českým vánočním zvykům. Během poslední letošní akce se studenti prostřednictvím krátké prezentace seznámili s oslavami vánočních svátků a tradičními vánočními zvyky v ČR. Vítězové soutěže ve zpívání koled a vědomostního kvízu si odnesli malé dárečky. Nechyběla ani ochutnávka české vánoční kuchyně. Na závěr studenti zahájili výstavy 1918 a 1968, které se konají u příležitosti 3 významných výročí – 100 let od založení Českoslovenka, 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a 30 let od založení Katedry bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků.

Místo konání:
Korejská univerzita cizích jazyků, Jongin
Datum:

4.12.2018 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala