Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.4.2019 17:45 - 21:00

Velikonoční Česká kavárna

České centrum Soul a Katedra českého a slovenského jazyka na Univerzitě cizích jazyků v Jonginu již tradičně zahajují nový školní rok otevřením České kavárny. Cílem tohoto mimopřednáškového projektu je korejským studentům bohemistiky přiblížit českou kulturu interaktivní formou a současně jim nabídnout prostor pro sdílení zkušeností ze studijních pobytů a stáží v České republice. Česká kavárna se koná pravidelně třikrát až čtyřikrát do roka. Tematicky se věnuje především oslavě svátků, tradičním českým zvykům a obyčejům či připomíná významná výročí a osobnosti české historie. České centrum Soul a korejská Katedra českého a slovenského jazyka na tomto projektu spolupracují již sedmým rokem. Letošní první Kavárna studenty blíže seznámí s tradičními velikonočními zvyky v České republice. Součástí programu bude například soutěž o nejkrásnější velikonoční vejce či ochutnávka velikonočních pokrmů.

Místo konání:
Katedra českého a slovenského jazyka, Korejská univerzita cizích jazyků, Jongin
Datum:

11.4.2019 17:45 - 21:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala