Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

České loutky míří do Koreje: Na veletrhu v Soulu se představí Divadlo Continuo i nová loutková výstava

25.9.2015: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Českými centry připravuje účast na veletrhu scénických umění PAMS v Soulu (Performing Arts Market in Seoul), který letos proběhne od 5. do 10. října. Veletrhu se bude Česká republika účastnit již potřetí; tentokrát se naše prezentace zaměří na loutkové divadlo. Kromě tradičního veletržního stánku se v sekci PAMS Link odehrají dvě živá představení Divadla Continuo, které uvede v Mapo Arts Center ve dnech 7. a 8. října svoji inscenaci Den osmý. V rámci prezentace se také poprvé představí nová výstava IDU České loutkové divadlo 3x jinak a prostor dostanou i umělečtí ředitelé dvou významných loutkových scén – Dominika Špalková z Divadla DRAK a Stanislav Doubrava z Naivního divadla Liberec.

Veletrh, během kterého probíhá divadelní, taneční a hudební festival s národním i mezinárodním programem, se koná každoročně od roku 2005 v Národním korejském divadle. V letošním roce se ovšem veletržní část přesouvá do konferenčních prostor hotelu Mariott. Vzhledem ke koncentraci akcí zaměřených na živá umění přitahuje veletrh velkou pozornost nejen místní, ale také mezinárodní odborné veřejnosti z Dálného Východu a z dalších zemí evropského či amerického kontinentu.

V roce 2012 koordinoval Institut umění – Divadelní ústav na veletrhu fokus (veletržní stánek, 4 představení v rámci hlavního programu, přednášku a společenský večer) věnovaný zemím Visegrádu a Balkánu. Účast zemí V4 probíhala za spolupráce partnerů z ČR, Polska, Slovenska a Maďarska (Institut umění – Divadelní ústav, Praha; Institut Adama Mickiewicze, Varšava; Divadelní ústav, Bratislava; Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť).

První samostatnou českou účast na  PAMS organizovala a koordinovala Česká centra v přímé spolupráci s Českým centrem v Soulu za podpory PIS v říjnu 2014. Vedle zajištění českého stánku v prostorách Národního korejského divadla se v rámci programu PAMS Link v sále MAPO Arts Center konala čtyři představení dvou českých souborů: Tantehorse: S/he Is Nancy Joe a Spitfire Company: Antiwords. V sídle Českého centra Soul Castle Praha proběhl za velké účasti korejských i mezinárodních hostů neformální networkingový večer PAMS Night, v jehož rámci byla mj. i domluvena spolupráce na rok 2015 společně s DÚ – IDU – prezentace českého loutkového divadla.
Divadlo Continuo
je mezinárodní nezávislá divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Od roku 1995 Divadlo Continuo trvale sídlí a tvoří v malé vesnici Malovice, 25 km od Českých Budějovic, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr, ze které se v letošním roce stalo po rozsáhlé rekonstrukci unikátní multifunkční umělecké centrum. Pro hereckou práci Continua je charakteristické hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikality. Za téměř dvacet let své existence se Divadlo Continuo stalo přední nezávislou divadelní skupinou, o čemž svědčí nejen zájem divadelního publika a příznivé hodnocení odborné divadelní kritiky, ale i řada tuzemských a zahraničních divadelních ocenění a pravidelná účast na řadě prestižních mezinárodních festivalů.

Den osmý Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné zmínky lidské historie - fragmenty mýtů oblasti starověkého Blízkého východu, texty Sumerů, Akkadů, Chetitů, Ugarytů či Izraelců odkazující nejen k počátkům lidské civilizace, ale i k věčnému základu, který tvoří podstatu lidského rodu, společnosti i jednotlivce bez ohledu na dobu, kulturní odlišnosti a historické pozadí. Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického a loutkového divadlo za doprovodu živé hudby.
Cena udělená na 30. ročníku Skupovy Plzně
Pavel Štourač za syntézu elementů těla, loutky a hlasu v inscenaci Den osmý Divadla Continuo Malovice

VÝSTAVA: České loutkové divadlo třikrát jinak 

Výstava podává stručný, ale reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se návštěvníci seznámí s různými kapitolami českého loutkového divadla. Ve třech magických boxech nahlédnou do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel, seznámí se s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací a loutkářských souborů, zhlédnou prezentaci fenoménu černého divadla a moderní divadelní architektury, a pokud dojdou až na konec cesty, čeká je interaktivní část, ve které poznají různé technologické druhy loutek v podobě typických postav z českých pohádek, s nimiž si můžete vyzkoušet manipulaci.
Kurátoři: Nina Malíková, Martina Černá
Výtvarné a technologické řešení: Antonín Maloň a Tomáš Zmrzlý

 

Kontakt pro média 

Eliška Černá                     
Oddělení mezinárodní spolupráce a PR
Institut umění – Divadelní ústav
T    +420 224 809 196
M   +420 734 330 972
E   eliska.cerna@divadlo.cz
www.idu.cz