Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Havlovský den v Soulu

21.9.2015: Prestižní korejská Univerzita Kyung Hee udělila čestný doktorát Václavu Havlovi in memoriam. Doktorát převzal doc. Ivan M. Havel 21. září 2015. Poté se konalo kolokvium o Havlově politickém a filozofickém myšlení za účasti prof. Martina C. Putny a čtyř korejských odborníků na dílo Václava Havla.

VÝZNAM V. HAVLA V KOREJI

Dílo Václava Havla stále nachází ohlas v nejvzdálenějších koutech světa. Do korejštiny již bylo přeloženo několik Havlových knih a několik jich o něm bylo napsáno. Zájem korejské veřejnosti o dílo prvního českého prezidenta stále trvá a nadále se rozvíjí. Důkazem toho je i celý Havlovský den, který proběhl na soulské Univerzitě Kyung Hee, řadící se mezi deset nejprestižnějších univerzit v Koreji. Akce se uskutečnila u příležitosti Světového dne míru, jehož vznik byl v roce 1981 iniciován právě Univerzitou Kyung Hee. Slavnostní obřad se konal v budově nazvané „Síň míru“, připomínající zvenčí anglickou gotickou katedrálu. Uvnitř však najdeme moderní koncertní síň s kapacitou 4500 míst. Pořádají se v ní nejenom univerzitní akce a koncerty vážné hudby, ale bylo odtud také přenášeno vysílání korejské Superstar. Tou se ovšem 21. září stal Václav Havel. Publikum tvořily přední osobnosti korejského akademického života a několik stovek studentů. Doktorát převzal doc. Ivan M. Havel, který ve svém proslovu zdůraznil zájem Václava Havla o komunikaci mezi různými kulturami symbolicky vyjádřenými na osách Západ-Východ a Sever-Jih a také „ … nesmírný význam vzájemných vztahů, sdílení vědomostí a ustavení spolupráce mezi jednotlivci stejně jako institucemi a zeměmi po celém světě…“.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Mezikulturní komunikaci podtrhlo i hudební vystoupení prof. Leoše Čepického z pražské HAMU a profesorů Hudební fakulty Univerzity Kyung Hee. Společně zahráli část Dvořákovy Serenády a korejskou skladbu Magnolia. Místní studenti měli příležitost seznámit se s životem a dílem Václava Havla prostřednictvím knižní a fotografické výstavy a též díky promítání dokumentárního filmu Andrey Sedláčkové – Život podle Havla. Doprovodný kulturní program připravily České centrum Soul a Knihovna Václava Havla v Praze.

KOLOKVIUM

Cyklus akcí završilo kolokvium, kterého se zúčastnil prof. Martin C. Putna a čtyři profesoři korejských univerzit. Společně diskutovali o Havlově politickém a filozofickém myšlení, o jeho českých kořenech i o aktualitě Havlova myšlení v současné Asii. Kolokvium ukázalo, že intelektuálové v Koreji pokládají Václava Havla „za svého“ a vybízejí studenty k občanské aktivitě v Havlově duchu. Akci připravila Univerzita Kyung Hee ve spolupráci s Českým centrem Soul a Knihovnou Václava Havla s finanční podporou korejské společnosti Nexen Tires, jež v současné době realizuje v Čechách největší investici ve své historii.

 

Pro více informací kontaktujte:  

České centrum Soul
Michaela Lee, ředitelka
E: lee@czech.cz
T: +82 708 806 5689
http://seoul.czechcentres.cz

Česká centra – ústředí
Petra Přibylová, odd. komunikace
E: komunikace@czech.cz
T: +420 725 935 056
www.czechcentres.cz