Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Rezidenční pobyt pro české výtvarné umělce v Soulu

České centrum Soul ve spolupráci s Národním muzeem moderního a současného umění v Koreji (MMCA) vypisuje výběrové řízení na tříměsíční tvůrčí pobyt v MMCA rezidenci Changdong v Soulu (Jižní Korea) v období od 8. dubna do 24. června 2015.

O rezidenční pobyt se mohou ucházet umělci s praxí působící v oblasti současného výtvarného umění, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Výzva se netýká studentů.

 

Vybraným umělcům bude ze strany MMCA poskytnut rezidenční prostor s vlastním studiem
a ubytováním. Hostitelská organizace hradí také náklady spojené s pobytem ve výši KRW 1,000,000 (ca. $ 900) za měsíc, nepřebírá ale výdaje za materiál a pojištění. Česká centra hradí zpáteční letenku do Soulu.

 

Požadavky:

-        věková hranice v rozmezí 30 a 40 let

-        jasný a realistický plán projektu během rezidenčního pobytu

-        schopnost plynné komunikace v angličtině

-        vlastní zdravotní pojištění 

 

Žádost o udělení rezidenčního pobytu musí obsahovat:

-        CV/ životopis v češtině a v angličtině

-        motivační dopis se stručným uměleckým záměrem a projektovým plánem v češtině
a v angličtině (1 strana A4)

-        osobní údaje (jméno, obor, email, tel., datum a místo narození, webová stránka, atd.)

-        profesní portfolio musí obsahovat:

×          maximálně 10 prací v digitální formě (fotografie v “jpg”, “ppt” nebo “pdf” formátu/ videa v “avi” formátu/ zvuková nahrávka v “mp3” formátu)

×          u prací v oblasti videa a zvuku max. délka 5 min., pozor: pouhé odkazy k webové stránce nejsou považovány za dostatečný podklad

×          práce nutno označit popiskem (titul, rok, médium, rozměry a  2-3 věty popisu)

 

Česká odborná komise doporučí maximálně 4 uchazeče, ze kterých hostitelská organizace MMCA definitivně vybere 1 - 2 umělce. Rezidenční pobyt je spojen s možností vlastní výstavy.

 

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou nebo osobně doručen na adresu: Česká centra, Václavské náměstí 49, 110 00 Praha 1, k rukám vedoucí programového oddělení Taťjany Langáškové/ langaskova@czech.cz.

 

Uzávěrka přihlášek:  14. listopad 2014.

 

Podrobnější info: www.mmca.go.kr/eng/artStudio/artStudioMain.do