Zpracování osobních údajů

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky, se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1, IČ: 48546038 (dále jen „ČC“), při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje spravujeme a zpracováváme pro účely provádění činností ČC, které vyplývají ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká centra ze dne 8. 12. 2017, ze Statutu Českých center ze dne 8. 12. 2017 a za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech.