체코 과학자 라디슬라프 세들라체크는 국제마우스표현형분석컨소시엄의 회장이 되었다

  • 2021년 01월 25일
  • Články
  • 3 minute read

체코 학술원 분자유전학연구소의 과학자인 라디슬라프 세들라체크(Radislav Sedláček)는 국제마우스표현형분석컨소시엄(International Mouse Phenotyping Consorcium)의 회장으로 임명되었다. 체코를 포함하여 전 세계의 19개 연구소가 국제마우스표현형분석컨소시엄에 가입했으며 2만여종의 포유류 유전자의 기능을 연구하고 있다. 컨소시엄의 목적은 2025년까지 인간과 같은 모든 마우스 유전자들을 분석하여 그 결과로 ‘유전자 백과사전’을 만드는 것이다. 유전자 기능의 분석은 질환의 원인을 밝히고 새로운 치료법을 개발하는데 크게 기여할 수 있다.

„Pokud všechno půjde tak, jak si představujeme, měli bychom společně s našimi partnery v zahraničí do roku 2025 prověřit funkci všech genů, které mají lidé a myši společné. Když se to podaří, vznikne něco jako encyklopedie genů, což by byl jeden z nejvýznamnějších milníků v biologii a medicíně,“ říká k výzkumu docent Radislav Sedláček. „Teprve až dojdeme k poznání toho, co přesně jednotlivé geny dělají, budeme schopni, obrazně řečeno, poskládat si ze slov celé věty a budeme tak lépe rozumět tomu, k čemu jsou geny potřebné, jak se podílejí na určitých nemocech či fyziologii,“ upřesňuje význam výzkumu Radislav Sedláček, který je zároveň vedoucím Českého centra pro fenogenomiku (CCP), unikátní výzkumné infrastruktury v centru BIOCEV, zaměřené na genetické inženýrství pro tvorbu pokročilých zvířecích modelů lidských nemocí.

„Jsou geny, které nemají zvláštní dopad přímo na fyziologii, nicméně mohou hrát určitou roli u vzniku nemocí. Funkce jiných genů, jichž je zhruba třetina, je natolik důležitá, že pokud je vyřadíme z funkce, embryo se nevyvine a myš se vůbec nenarodí. A právě tyto geny často způsobují choroby a potíže při vývoji plodu,“ vysvětluje docent Sedláček.

Součástí portfolia služeb CCP je také testovací platforma pro preklinický výzkum včetně technologie xenograftů (PDX) – modely nádorů onkologických pacientů. Činnost CCP je věnována nejen tvorbě modelů s pomocí CRISPR technologie pro editaci genomů, ale také analýze vlivu genů a jejich patologických variant (mutací) se silnou multidisciplinární spoluprací s výzkumnou obcí. Z hlediska tvorby myších modelů a jejich charakterizace je CCP jedním z největších center v Evropě.

V rámci preklinického vývoje i pandemické situace způsobené COVID-19 vyvíjí CCP myší modely pro testování léků proti této infekci. Již nyní je široké vědecké komunitě dostupný model od CCP, na kterém lze sledovat vývoj nemoci u člověka i nadějné výsledky léčby.

“CCP funguje teprve čtyři roky, ale za tu dobu se mu již podařilo prosadit mezi tři největší a nejvýkonnější centra svého druhu v Evropě a co se týče produkce geneticky modifikovaných myší, dosahuje dokonce největšího výkonu z celé Evropy. Přicházejí k nám i renomovaní vědci ze zahraničí, abychom jim pomohli rozklíčovat některé jejich vědecké otázky, což je úžasné,“ dodává k významu práce svého týmu vedoucí CCP a dodává: „Velice si vážím skutečnosti, že jsem byl zvolen do vedení IMPC a děkuji všem, kteří mě podpořili. Mým cílem bude maximálně přispět k dokončení encyklopedie savčích genů i navazujících projektů. K tomu je potřeba efektivní koordinace všech partnerů konsorcia, které hospodaří s rozpočtem skoro 100 mil. USD.“

You could be interested in

4. 1. Články
제49회 리디체 국제 어린이 미술대회

제49회 리디체 국제 어린이 미술대회

올해 리디체 기념관은 제49회 리디체 국제 어린이 미술대회를 개최한다. 만 4세에서 16세 사이의 어린이를 대상으로 하는 이 미술대회에는 개인 참가자도 참여할 수 있고 학교와 미술학원 등 어린이를 대상으로 활동...

28. 12. Články
분유리 구슬로 만들어진 포니클라 마을 크리스마스 장식품의 전통 제작은 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다

분유리 구슬로 만들어진 포니클라 마을 크리스마스 장식품의 전통 제작은 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다

분유리 구슬로 만들어진 포니클라 마을 크리스마스 장식품의 전통 제작은 유네스코 인류무형문화유산에 등재되었다.